Domitalia barska stolica Gel-SGB

Barska stolica sa bazom od lakiranog čelika, školjka od stiren akrilonitrila. Upotrijebljeni materijal, iako visoke kvalitete, može pokazivati znakove korištenja, osobito u crnoj boji.


Visina stolice 102 cm
Dubina sjedala 52 cm
Širina sjedala 48 cm
Visina sjedišta 65 cm