Domitalia stol Cruise

Stol pravokutnog oblika.

Dimenzije
Cruise-200
Dužina 200 cm
Širina 100 cm
Visina 76 cm

Cruise-240
Dužina 240 cm
Širina 110 cm
Visina 76 cm

Podnožje
Izbor materijala:
Lakirani čelik
Kromirani čelik
Izbor boja po ton karti proizvođača, pogledajte stranicu proizvoda ili nas kontaktirajte.

Ploča stola
Izbor materijala:
Furnirano drvo
Masivno drvo
Izbor boja materijala po ton karti proizvođača, pogledajte stranicu proizvoda ili nas kontaktirajte.