Domitalia stol Discovery-L

Stol pravokutnog oblika s mogućnošću produžavanja.

Dimenzije
Discovery-L160
Dužina 160 (+45+45) cm
Širina 98 cm
Visina 75 cm

Podnožje
Furnirano drvo
Izbor boja po ton karti proizvođača, pogledajte stranicu proizvoda ili nas kontaktirajte.

Ploča stola
Izbor materijala:
Keramika debljine 6 mm, položena na staklo
Keramika debljine 3 mm, položena na staklo
Kaljeno staklo
Izbor boja materijala po ton karti proizvođača, pogledajte stranicu proizvoda ili nas kontaktirajte.