Domitalia stol Dorico-OV

Stol elpitičnog oblika.

Dimenzije
Dorico-OV200
Dužina 200 cm
Širina 110 cm
Visina 75 cm

Dorico-OV240
Dužina 240 cm
Širina 120 cm
Visina 75 cm

Podnožje
Lakirani čelik
Izbor boja po ton karti proizvođača, pogledajte stranicu proizvoda ili nas kontaktirajte.

Ploča stola
Izbor materijala:
Mramor
Keramika debljine 6 mm, položena na staklo
Furnirano drvo
Izbor boja materijala po ton karti proizvođača, pogledajte stranicu proizvoda ili nas kontaktirajte.