Domitalia stol Tuile-F

Stol pravokutnog oblika.

Dimenzije
Tuile-F200
Dužina 200 cm
Širina 100 cm
Visina 75 cm

Tuile-F240
Dužina 240 cm
Širina 110 cm
Visina 75 cm

Tuile-F300
Dužina 300 cm
Širina 120 cm
Visina 75 cm

Podnožje
Lakirani čelik
Izbor boja po ton karti proizvođača, pogledajte stranicu proizvoda ili nas kontaktirajte.

Ploča stola
Izbor materijala:
Mramor (samo kod modela Tuile-F200/240)
Keramika debljine 6 mm, položena na staklo
Masivno drvo
Furnirano drvo
Kod modela Tuile-BO280 ploča stola samo u keramici i furniru
Izbor boja materijala po ton karti proizvođača, pogledajte stranicu proizvoda ili nas kontaktirajte.