Stilles fotelja E-10

Masivno drvo
Površine tretirane sa poliuretanskim lakom
Bonell® opruge
Tkanina po izboru

Širina 63 cm
Dužina 75 cm
Visina 93 cm
Visina sjedišta 42 cm