Stilles karniša E-KB/B

Masivno drvo
Površine tretirane sa poliuretanskim lakom

Širina 100 cm
Dužina 23.5 cm
Visina 12 cm