Stilles klub stolić D-202

Masivno drvo i drveni paneli
Furnir breze
Površine tretirane sa poliuretanskim lakom

Širina 80 cm
Dužina 80 cm
Visina 46 cm