Stilles klub stolić D-203

Masivno drvo i drveni paneli
Furnir breze
Površine tretirane sa poliuretanskim lakom

Širina Ø60 cm
Visina 60 cm