Stilles klub stolić D-204

Masivno drvo i drveni paneli
Furnir breze
Površine tretirane sa poliuretanskim lakom

Širina 100 cm
Dužina 70 cm
Visina 50 cm