Stilles klub stolić E-52/1

Masivno drvo
Furnir američkog oraha
Površine tretirane sa poliuretanskim lakom


Širina 70 cm
Dužina 48 cm
Visina 58 cm