Stilles klub stolić E-70

Masivno drvo
Furnir američkog oraha
Površine tretirane sa poliuretanskim lakom


Širina 100 cm
Dužina 60 cm
Visina 60 cm