Stilles klub stolić O-204/S

Masivno drvo
Ploča od umjetnog kamena

Širina 84 cm
Dužina 84 cm
Visina 35 cm