Stilles klub stolić U2-213

Masivno drvo
Furnir trešnje
Ručno bojani srebrni ili zlatni detalji

Širina 65 cm
Dužina 47 cm
Visina 65 cm