Stilles klub stolić U2-215

Masivno drvo
Furnir trešnje
Ručno bojani srebrni ili zlatni detalji

Širina 100 cm
Dužina 60 cm
Visina 55 cm