Stilles klupski stolić E-22/B

Masivno drvo
Furnir američkog oraha
Površine tretirane sa poliuretanskim lakom

Širina promjer Ø80 cm
Visina 56 cm