Stilles komoda E-30/SP/B

Masivno drvo
Površine tretirane sa poliuretanskim lakom

Širina 124 cm
Dužina 40 cm
Visina 82 cm