Stilles komoda E-30/SP

Masivno drvo
Furnir američkog oraha
Površine tretirane sa poliuretanskim lakom


Širina 124 cm
Dužina 40 cm
Visina 82 cm