Stilles komoda E-40/SP

Masivno drvo
Furnir američkog oraha
Površine tretirane sa poliuretanskim lakom


Širina 161 cm
Dužina 40 cm
Visina 82 cm