Stilles komoda E-50/VR

Masivno drvo
Furnir američkog oraha
Površine tretirane sa poliuretanskim lakom


Širina 83,5 cm
Dužina 40 cm
Visina 82 cm