Stilles krevet E-24

Masivno drvo
Furnir američkog oraha
Površine tretirane sa poliuretanskim lakom
Tkanina po izboru


Širina 186 cm
Dužina 207 cm
Visina 77 cm - 102 cm