Stilles ladičar E-50/PR/B

Masivno drvo
Površine tretirane sa poliuretanskim lakom

Širina 83,5 cm
Dužina 40 cm
Visina 82 cm