Stilles noćni ormarić E-11/B

Masivno drvo
Površine tretirane sa poliuretanskim lakom

Širina 46 cm
Dužina 40 cm
Visina 56 cm