Stilles noćni ormarić E-11

Masivno drvo
Furnir američkog oraha
Površine tretirane sa poliuretanskim lakom


Širina 46 cm
Dužina 40 cm
Visina 56 cm