Stilles ormar E-45

Masivno drvo
Furnir američkog oraha
Površine tretirane sa poliuretanskim lakom


Širina 46.5 cm
Dužina 58 cm
Visina 212 cm