Stilles ormar E-90/B

Masivno drvo
Površine tretirane sa poliuretanskim lakom

Širina 89.5 cm
Dužina 58 cm
Visina 212 cm