Stilles ormar E-90

Masivno drvo
Furnir američkog oraha
Površine tretirane sa poliuretanskim lakom


Širina 89.5 cm
Dužina 58 cm
Visina 212 cm