Stilles polica za TV D-952

Masivno drvo i drveni paneli
Furnir breze
Površine tretirane sa poliuretanskim lakom

Širina 135 cm
Dužina 50 cm
Visina 14 cm