Stilles polica za TV D-953

Masivno drvo i drveni paneli
Furnir breze
Površine tretirane sa poliuretanskim lakom

Širina 199 cm
Dužina 50 cm
Visina 14 cm