Stilles stol produživi E-27

Masivno drvo
Furnir američkog oraha
Površine tretirane sa poliuretanskim lakom


Širina 145 cm + 40 cm
Dužina 105 cm
Visina 76 cm