Stilles stolić E-51/B/V

Masivno drvo
Površine tretirane sa poliuretanskim lakom

Širina promjer Ø60 cm
Visina 70 cm