Stilles stolić E-51/B

Masivno drvo
Površine tretirane sa poliuretanskim lakom

Širina promjer Ø50 cm
Visina 58 cm