Stilles stolić E-51/V/B

Masivno drvo
Površine tretirane sa poliuretanskim lakom


Širina promjer Ø60 cm
Visina 70 cm