Stilles stolić E-51/V

Masivno drvo
Furnir američkog oraha
Površine tretirane sa poliuretanskim lakom


Širina promjer Ø60 cm
Visina 70 cm