Stilles stolić E-51

Masivno drvo
Furnir američkog oraha
Površine tretirane sa poliuretanskim lakom


Širina promjer Ø50 cm
Visina 58 cm