Stilles TV komoda P-703

Masivno drvo i drveni paneli
Furnir od breze
Površine obrađene poliuretanskim lakom

Širina 172 cm
Dužina 54 cm
Visina 87 cm