Stilles vješalica E-7/PO/B

Masivno drvo
Površine tretirane sa poliuretanskim lakom

Širina promjer Ø63 cm
Visina 193 cm