Stilles vješalica E-7/PO

Masivno drvo
Površine tretirane sa poliuretanskim lakom


Širina promjer Ø63 cm
Visina 193 cm