Stilles klub stolić U2-216

Masivno drvo
Furnir trešnje
Ručno bojani crni, srebrni ili zlatni detalji

Širina 100 cm
Dužina 70 cm
Visina 55 cm