Stilles stropna lajsna E-SB

Masivno drvo
Površine tretirane sa poliuretanskim lakom


Širina 100 cm
Dužina 7 cm
Visina 12 cm